AC Palacio del Carmen

Datos de contacto

www.hotelacpalaciodelcarmen.com
phone-call 981 552 444
correo pcarmen@ac-hotels.com
Pablo Guitián
Oblatas SN15705, Santiago de Compostela
facebook twitter instagram1

Características

Número de habitacións 74
Capacidade máxima de aloxamento 148 DOB
Número de salóns 7
Capacidade máxima nun salón 200 persoas
Cafetería
Restaurante 35 persoas
Número de prazas de aparcadoiro 40
Accesibilidade
Wifi
Distancia ao centro urbano 1 km.
Transporte urbano/metropolitano
Distancia ao Aeroporto máis cercano 20 km. / 20 min.

Información das salas

SALA DIMENSIÓNS CAPACIDADE
superficie alto ancho longo banquete cóctel escola teatro
Banquetes 251 5,70 12,50 25,10 200 300
Gran Forum
“Capilla”
140 8,93 7,70 18,37  130 200 90 170
Forum A 70  3,10 6,70 10,92 50 80 40 90
Forum B  70 3,10  6,70 10,92 50  80 40 90
Consejo A  27 2,83  3,95 6,95  –
Consejo B 27 2,83  3,95 6,95  –
Sacristía  35,75 3,10  5,50 6,50  –