Interlingua Traduccións

Datos de contacto

www.interlingua.es
phone-call 981 915 330
/986 435 259
correo coruna@interlingua.es
Miguel Ángel Vijande Cea
Ronda de Outeiro 421, 1º C 15011 A Coruña
facebook

Características

Servizos que ofrece Servizos de tradución, revisión e edición de textos de todo tipo.
Traducións xuradas.
Transcrición de textos.
Interpretación de conferencias, congresos, reunións, seminarios.
Ámbito de traballo Servizos lingüísticos