MB Congresos

Datos de contacto

www.mbcongresos.com
phone-call 986 443 171
correo mbk@mbkcongresos.com
Marián Vázquez
C/ Eduardo Iglesias, 8 – Entreplanta 36202 VIGO

Características

Servizos que ofrece Como Organizadores  Profesionales de Congresos dedicámonos ao deseno e xestión global de congresos, convenciones, reunión, presentacións…o calquer outro evento que precise unha xestión organizativa.
Ámbito de traballo O noso ámbito de traballo é a nivel nacional.