MB Congresos
  Correo electrónico: mbk@mbkcongresos.com
  Teléfono: 986443171
  Dirección postal: C/ Eduardo Iglesias, 8 - Entreplanta - 36202 Vigo
Organizadores Profesionales de Congresos. Adicámonos ao deseño e xestión global de congresos, convencións, reunións, presentacións ou calquera outro evento que precise dunha xestión organizativa.
España