Aviso Legal

Dereitos de Propiedade Intelectual

Todos os contidos do sitio web galiciamice.com (incluíndo, sen carácter limitativo,  bases de datos, imaxes e fotografías, debuxos, gráficos e arquivos de texto) son propiedade de OPC Galicia ou dos provedores de contidos, tendo sito, neste último caso, obxecto de licenza ou cesión por parte dos mesmos, e están protexidos polas normas nacionais ou internacionais de propiedade intelectual. A recompilación, deseño, ordenación e montaxe de todo o contido do sitio web é propiedade exclusiva de OPC Galicia e atópase protexida polas normas nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual. As marcas, rótulos, signos distintivos ou logos do sitio web galiciamice.com son titularidade de OPC Galicia e están debidamente rexistrados. Os textos, datos e debuxos gráficos son propiedade de OPC Galicia ou das entidades provedoras de información, non podendo ser obxecto de ulterior modificación, copia, transformación, alteración, reprodución, adaptación ou tradución por parte de terceiros sen a expresa autorización por parte do titular do devandito contido. A posta a disposición dos textos, datos e debuxos gráficos non implica, en ningún caso, a cesión da súa titularidade ou da concesión dun dereito de explotación, reprodución, difusión, transformación, distribución ou transmisión ao seu favor, distinto do dereito de uso que comporta a utilización lexítima de galiciamice.com

Manifestacións

OPC Galicia manifesta que este sitio web dispón da tecnoloxía adecuada para permitir o acceso e utilización do mesmo. Non obstante, OPC Galicia non se responsabiliza pola eventual existencia de virus ou outros elementos nocivos, introducidos por calquera medio ou por calquera terceiro, que poidan producir alteracións nos seus sistemas informáticos. O sitio web galiciamice.compodería conter inexactitudes, omisións relevantes, imprecisións ou erros. OPC Galicia non garante en ningún caso a veracidade, exactitude e actualidade dos datos contidos no seu sitio web. O usuario que accede a galiciamice.com exonera a OPC Galicia de calquera responsabilidade en relación á fiabilidade, utilidade ou falsas expectativas que este sitio web puidese producirlle. O sitio web galiciamice.com non utiliza cookies nin outros medios técnicos que permitan identificar os usuarios, nin coñecer datos relativos á súa navegación.

Limitación de responsabilidade

OPC Galicia non ofrece garantías de ningunha clase en canto ao funcionamento do sitio web galiciamice.com ou a información contida no mesmo. OPC Galicia non será responsable dos danos ou prexuízos de calquera índole que poidan derivarse do uso do sitio web galiciamice.com. OPC Galicia exclúe toda responsabilidade pola licitude, contido e calidade dos datos e informacións ofrecidos por terceiras entidades a través do sitio web galiciamice.com.

Enlaces hipervínculos

Os tiulares doutros sitios web que desexen crear un hipervínculo a galiciamice.com comprométense a non establecer enlaces a sitios web nos que non apareza o logotipo de Galicia MICE e non realizar manifestacións falas, inexactas ou incorrectas quepoidan inducir ao erro ou, en xeral, que sexan contrarias ás leis. Os titulares doutros sitios web que desexen crear un hipervínculo a galiciamice.com comprométense, do mesmo xeito, a non establecer hipervínculos con sitios web que conteñan contidos, manifestacións ou propaganda de índole racista, xenófoba, pornográfica, de apoloxía do terrorismo e, en xeral, podan prexudicar de calquera modo o bo nome ou a imaxe de OPC Galicia. A inclusión de hipervínculos en galiciamice.com non implica necesariamente que OPC Galicia manteña relacións mercantís ou lazos asociativos co titular do sitio web no que se estableza o enlace. A presenza de hipervínculos en galiciamice.com ten unha finalidade simplemente informativa, motivo polo que OPC Galicia non se responsabiliza nin outorga garantía de ningunha natureza, nin expresa nin implícita, respecto da comerciabilidade, idoneidade, calidade, características, procedencia, comercialización ou calquera outro aspecto das informacións e/ou produtos e/ou servizos que se ofrezan a través do sitio web referenciado.

 

Datos de contacto OPC Galicia

Avda. Primo de Rivera 11 – 2º izda.
15006 A Coruña
opcgalicia@opcgalicia.org

Tel: +34 981 900 700
Fax: +34 981 152 747