Política de privacidade

Obriga do segredo e confidencialidade

Asociación de Organizadores Profesionais de Congresos de Galicia (en diante Galicia MICE), propietaria deste portal, como responsable do tratamento de datos, informa aos usuarios deste sitio web da súa política de protección de datos persoais para que poidan determinar libremente e voluntariamente se desexan proporcionar a Galicia MICE os datos persoais que poden ser requiridos ou que se poden obter do usuario ao contratar algún dos servizos ofrecidos por Galicia MICE a través del. Os datos persoais serán tratados de xeito confidencial e de conformidade co establecido no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo á protección das persoas físicas e LO 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais e incorporaranse á correspondente operación de tratamento de Galicia MICE.

Implementamos todas as medidas técnicas, organizativas e legais necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento o estado da tecnoloxía e a natureza dos datos almacenados. O persoal de Galicia MICE comprométese a non divulgar nin facer uso da información á que accedeu por mor da súa posición.

Aínda que non é posible garantir unha protección absoluta contra as intrusións cando se transmiten datos por internet ou desde un sitio web, Galicia MICE fai todo o posible por manter medidas de protección física, electrónica e de procedemento para garantir a máxima protección dos seus datos.

Entre as medidas que empregamos inclúense as seguintes:

 • limitar o acceso aos datos só a aquelas persoas que deben coñecelos en resposta ás tarefas que realizan;
 • como regra xeral, transferir os datos recollidos en formato cifrado;
 • almacenar os datos máis sensibles (como os datos da tarxeta de crédito) só en formato cifrado;
 • instalar “cortalumes” para evitar o acceso non autorizado, por exemplo, “hackers”
 • supervisar regularmente o acceso a sistemas informáticos para detectar e deter calquera uso indebido de datos persoais.

Galicia MICE resérvase o dereito de modificar esta política de privacidade para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, anunciando os cambios introducidos nesta páxina. Algúns servizos ofrecidos no portal poden conter condicións particulares con disposicións específicas relativas á protección de datos persoais.

Responsable do tratamento

 • Denominación social: Asociación de Organizadores de Congresos Profesionais de Galicia
 • CIF: G-15488711
 • Enderezo postal: República del Salvador, 8 – 3º, 15701 Santiago de Compostela (A Coruña)
 • Teléfonos de contacto: 981 592 333
 • Enderezo de correo electrónico: info@opcgalicia.org

Finalidades

 • CONTACTO: Tramitar consultas, solicitudes ou calquera tipo de solicitude sobre os servizos de Galicia MICE feitos polo usuario a través do formulario ou de calquera dos formularios de contacto que se poñen á súa disposición.
  • Nome
  • Apelidos
  • Correo electrónico
  • Mensaxe
 • DATOS RECOLLIDOS POLO SERVIDOR DE WEB: Os datos persoais recollidos polo servidor web serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados á operación de tratamento “WEB” que lexitima a súa obtención.
  • Versión do navegador
  • Versión do sistema operativo
  • Dirección IP
  • Interface de usuario
  • Idioma do Navegador

Lexitimación do tratamento

A lexitimidade do tratamento dos seus datos é consecuencia do consentimento que presta enchendo os seus datos e enviando os formularios da nosa páxina web. (Carta do artigo 6.1 ao RGPD)

Antes do tratamento de datos persoais, Galicia MICE obtén o consentimento expreso e inequívoco do propietario dos datos persoais en función dun interese lexítimo do usuario, que marcando as correspondentes caixas de consentimento informado e introducindo os datos no diferentes campos do formulario de contacto, aceptan, de forma expresa e libre e inequívoca, que os teus datos son necesarios para atender a túa solicitude, por parte de Galicia MICE. O usuario garante que os datos persoais proporcionados son veraces e é responsable de comunicarlle calquera cambio.

Se se realiza unha solicitude ou orde, a lexitimidade será a relación derivada dela, que pode chegar a ser contractual e o cumprimento das obrigas profesionais e legais derivadas dela. (Artigo 6.1 letra b do RGPD) (Artigo 6.1 letra b del RGPD)

Comunicacións de datos

Os datos derivados do contacto e da consulta non serán comunicados a terceiros, salvo autorización expresa ou obriga legal.

Retención de datos

Os seus datos persoais gardaranse durante o tempo necesario para cumprir o propósito para o que foron recollidos. Se os seus datos se usan para varios fins que requiren que os conservemos por períodos diferentes, aplicaremos o período de conservación máis longo e, en calquera caso, conservaranse durante o tempo necesario para determinar as posibles responsabilidades que poidan derivarse da devandita finalidade e do tratamento de os datos.

Os datos económicos que se poidan xerar gardaranse de acordo coa Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, ademais dos prazos establecidos na outra normativa vinculante.

Dereitos dos interesados

Calquera persoa ten dereito a acceder aos seus datos persoais, actualizalos, rectificar datos inexactos, solicitar a súa supresión, portabilidade ou a limitación do tratamento, nese caso só os manteremos para o exercicio ou defensa de reclamacións. Tamén poden opoñerse ao procesamento dos seus datos e á creación de perfís baseados no tratamento automatizado dos seus datos.

Os interesados teñen dereito a revogar o consentimento dado en calquera momento.

Como resultado da aplicación do dereito á supresión ou oposición ao tratamento de datos persoais no contorno en liña, os interesados teñen o dereito a ser esquecidos segundo a xurisprudencia que determine o Tribunal de Xustiza da UE.

Exercicio dos dereitos de protección de datos

Os usuarios poden exercer os seus dereitos mediante carta postal dirixida a OPC GALICIA, República do Salvador, 8 – 3º, 15701 Santiago de Compostela (A Coruña), a través do correo electrónico info@opcgalicia.org

Se considera que os seus dereitos non foron atendidos correctamente, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, coa información de contacto:

Contido achegado polos usuarios

Nas redes sociais, formularios, blogs e instrumentos similares, os usuarios poden facer comentarios. Toda a información e comentarios que se reciban consideraranse asignados gratuitamente. O usuario non debe enviar información que non se poida tratar deste xeito.

O propietario do sitio web resérvase o dereito de publicar os comentarios que se envíen e retirar todos aqueles que non estean relacionados co contido da entrada na que se fai o comentario, infrinxan a propiedade intelectual, o respecto á dignidade de a persoa, o dereito á honra, a propia imaxe ou privacidade, o dereito á protección de datos persoais, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que ameazan a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, na súa opinión, son ilegais ou simplemente non son adecuados para a súa publicación. Quen envía un comentario é responsable de proporcionar contido legal e das posibles responsabilidades que poidan xurdir de calquera tipo, incluída a compensación eventual. En calquera caso, o propietario do sitio web non se fai responsable das opinións expresadas polos usuarios a través das ferramentas de participación, nin do contido. Os comentarios ou contidos non publicados ou eliminados serán destruídos.

Tampouco se recomenda o envío público da súa propia información, nin moito menos a de terceiros, e está expresamente prohibido incorporar datos sensibles ou que infrinxan calquera tipo de dereito das persoas. Se o usuario inclúe datos persoais, deberá cumprir a normativa de protección de datos. En canto ao seu, pode exercer os dereitos establecidos na sección anterior.