NH Collection Santiago

Datos de contacto

nh-hoteles.es/hotel/nh-collection-santiago-de-compostela
phone-call 981 558 070
correo nhcollectionsantiago@nh-hotels.com
Esteban Iglesias
Avda Burgo das Nacións S/N 15705 Santiago de Compostela
facebook

Características

Número de habitacións 150
Capacidade máxima de aloxamento 137 DOB
13 TRI
Número de salóns 6
Capacidade máxima nun salón 300 persoas
Cafetería
Restaurante 115 persoas
Número de prazas de aparcadoiro 80
Accesibilidade
Wifi
Distancia ao centro urbano 1 km.
Transporte urbano/metropolitano
Distancia ao Aeroporto máis cercano 14 km. / 20 min.

Información das salas

SALA DIMENSIÓNS CAPACIDADE
superficie alto ancho longo banquete cóctel escola teatro
Sala
Obradoiro
310 2,50 / 3 14,47 23,79 250 350 220 300
Sala
Cambados
59 2,70 7,50 7,50  30 30 30 40
Sala
Noia
56 2,70 7,40 7,40  30 30 30 40
Sala
Allariz
59 2,70  7,50 7,50 30 30 30 40
Sala
Allariz + Noia
74 2,70  7,90 9,60 30 30 30 40
Sala
Santiago + Cambados
 118 2,70 7,50 15 100 140
Sala
Quntana
 130 2,70  7,40 17  – 100 140
Sala
Allariz
 88 3,10  7 13 50  50 60 88