OCA Puerta del Camino

Datos de contacto

https://ocahotels.com/
phone-call 981 569 400
correo eventos.puertadelcamino@ocahotels.es
Ana Lago
ubicación Miguel Ferro Caaveiro s/n, 15707 Santiago de Compostela
facebook

Características

Número de habitaciones 158
Capacidade máxima de aloxamento
Número de salóns 9
Capacidade máxima nun salón
Cafetería
Restaurante 180 persoas
Número de prazas de aparcadoiro 103
Accesibilidade
Wifi
Distancia ao centro urbano 3,5 km.
Transporte urbano/metropolitano Autobús, línea 6
Distancia ao Aeroporto máis cercano 8 km. / 10 min.

Información das salas

SALA DIMENSIÓNS CAPACIDADE
superficie alto ancho longo banquete cocktail escola teatro
Platerías 37 2,60 9 4 22 30
Quintana 81 2,60 9 9 40 80
Azabachería 43 2,60 9 4,8 25 35
Cervantes  43 2,60 9 4,8 25 35
Quintana + Azabachería + Platerías 161 2,60 110 140
Obradoiro I 247 3,15 19 13 120 250 130 250
Obradoiro II 220 3,15 22,86 10,52 120 250 130 250
Obradoiro III 90 3,15 9,50 9 80 50 80
Obradoiro IV  90 3,15 10 9 80 50 80