Océano Azul Comunicación

Datos de contacto

www.oceano-azul.es
phone-call 981 909 012
correo hola@oceano-azul.es
Marta Guimaraens
C/Menéndez Pelayo 4, 2ºB   15005 A Coruña
facebook twitter 

Océano Azul Comunicación é unha nova marca formada por profesionais con 25 anos de experiencia en congresos e eventos.

Avanzando co mercado, innovan en ferramentas de xestión e produción de eventos, congresos e comunicación, orientándose cara a algo máis que simplemente dar un bo servizo: unha boa experiencia. Para isto integran elementos emocionais para ofrecer unha experiencia fantástica con alma e espírito creativo.

Características

Servizos que ofrece Comunicación – Eventos – Congresos – Azafatas
Ámbito de traballo España