San Francisco Hotel Monumento

Datos de contacto

www.sanfranciscohm.com
phone-call 981 581 634
correo comercial@sanfranciscohm.com
Jorge San Martín Lens (director)
Campillo de San Francisco, 3 15705 Santiago de Compostela
facebook twitter

Características

Número de habitacións 82
Capacidade máxima de aloxamento 157
Número de salóns 10
Capacidade máxima nun salón 400 persoas
Cafetería
Restaurante 44 persoas
Número de prazas de aparcadoiro
Accesibilidade
Wifi
Distancia ao centro urbano 0 km.
Transporte urbano/metropolitano
Distancia ao Aeroporto máis cercano 13 km. / 20 min.

Información das salas

SALA DIMENSIÓNS CAPACIDADE
superficie alto ancho longo banquete cóctel escola teatro
Auditorio
Carlos V
172 6,14 7,09 23,65 151
Salón
Cimabue
90 4,35 7,10 11,75  – 48 88
Salón
Columnas
 117  2,50 7,31 15,60  – 64 90
Salón
Galería 1
33,30 2,35  3,32 9,70 24  – 18 30
Salón
Galería 2
33,30 2,35  3,44 9,61 24 18 30
Salón
Rieti
23 2,65  6,28 3,69 9 16 20
Salón
Bodega
105 4,87  9,13 9,57 55  50 40 78
Claustro de
la Fuente
432 5  28,50 28,50  300
Patio de
Cristal
640,55 9,30 21,90 28,79 350  400 150 400
Comedor
Monumental
 302,10 9,82 9,52 31,73 181  150 100 300