Zenit Coruña

Datos de contacto

www.zenithoteles.com
phone-call 981 218 484
correo coruna@zenithoteles.com
Elisabeth Estevez Botas
ubicación Comandante Fontanes, 19  15003 A Coruña

Características

Número de habitacións 70
Capacidade máxima de aloxamento 42 DOB
23 individuales
5 Junior Suite
Número de salóns 2
Capacidade máxima nun salón 120 persoas
Cafetería
Restaurante 120 persoas
Número de prazas de aparcadoiro 21
Accesibilidade
Wifi
Distancia ao centro urbano 0 km.
Transporte urbano/metropolitano
Distancia ao Aeroporto máis cercano 12 km. / 10 min.

Información das salas

SALA DIMENSIÓNS CAPACIDADE
superficie alto ancho longo banquete cóctel escola teatro
Sala A 72 2,10 7,70 9,30  55 80 40 80
Sala B 42 2,10 5 8,40 30 40 25 40
Sala A+B  114 2,10  – 90 120 75 120