Montealegre Club de Golf
  Correo electrónico: administracion@montealegreclubdegolf.es
  Teléfono: 988256118
  Dirección postal: Lugar Campo de Golf, s/n 32005 Ourense
  Cancha de prácticas:
  Putting Green:
  Alugueiro de paus:
  Gardería de paus:
  Alugueiro de buggies:
  Alugueiro de carros eléctricos:
  Alugueiro carros manuais:
  Vestiarios:
  Clases de golf:
  Tenda de golf:
  Restaurante:
  Zona infantil:
  Número de foxos: 18
PERCORRIDOS
barras

slope

valor

par

lonxitude
Recorrido 1 Brancas
Recorrido 2 Amarelas 135 70 71 5576
Recorrido 3 Azuis
Recorrido 4 Vermellas 128 70.2 71 4708