Real Aeroclub de Vigo
  Correo electrónico: info@racvigo.esracvigo.es
  Teléfono: 986486645
  Dirección postal: Av. Aeropuerto, s/n 36318 Vigo
  Cancha de prácticas:
  Putting Green:
  Alugueiro de paus:
  Gardería de paus:
  Alugueiro de buggies: No
  Alugueiro de carros eléctricos:
  Alugueiro carros manuais:
  Vestiarios:
  Clases de golf:
  Tenda de golf:
  Restaurante:
  Zona infantil:
  Número de foxos: 9
PERCORRIDOS
barras

slope

valor

par

lonxitude
Recorrido 1 Brancas
Recorrido 2 Amarelas 130 69.5 70 5481
Recorrido 3 Azuis
Recorrido 4 Vermellas 120 70.3 70 4671