CDEC Servicios Gráficos

Datos de contacto

http://www.grupo-cdec.com/
phone-call  986213253
correo info@cordecom.com
Carlos Calo
Avda. Freixo 32  36214  Vigo
facebook

Características

Servizos que ofrece Impresión en gran formato e servizo integral desde a primeira chamada ou e-mail ata a resolución de calquera incidencia con dispoñibilidade as 24h.

Para isto, CDEC conta cun grupo humano preparado e experimentado en todas as tarefas de preimpresión, impresión e montaxe, cunha ampla formación en cada un dos apartados nos que desenvolven a súa actividade diaria.

Os seus especialistas están formados para o uso das últimas versións dos máis populares software de deseño e maquetación (Adove Suite CS5) e de Rip para a impresión.

Ámbito de traballo nacional