CDEC Servicios gráficos
  Correo electrónico: info@cordecom.com
  Teléfono: 986213253
  Dirección postal: Estrada do Freixo, 32, 36214 Vigo, Pontevedra
Impresión en gran formato e servizo integral desde a primeira chamada ou e-mail ata a resolución de calquera incidencia con dispoñibilidade as 24h. Para isto, CDEC conta cun grupo humano preparado e experimentado en todas as tarefas de preimpresión, impresión e montaxe, cunha ampla formación en cada un dos apartados nos que desenvolven a súa actividade diaria. Os seus especialistas están formados para o uso das últimas versións dos máis populares software de deseño e maquetación (Adove Suite CS5) e de Rip para a impresión.
Nacional