Air Interpretación
  Correo electrónico: info@airinterpretacion.com
  Teléfono: 986484061
  Dirección postal: Av. da Gran Vía, 5, 1ºB, 36204 Vigo, Pontevedra
Servizos de interpretación de linguas, tanto presencial como remota e híbrida a través do Sistema A[i]R. Hub de interpretación en Santiago de Compostela en colaboración con ISGAL Eventos. Interpretación simultánea, consecutiva e acompañante. Asesoramento sobre necesidades de interpretación.
Local, rexional, nacional e internacional. Servizos a través de plataforma remota en calquera tipo de evento e lugar.