Grupo Norte, gestión de eventos
  Correo electrónico: info@gruponortemca.es
  Teléfono: 986861343
  Dirección postal: C/ Fray Juan de Navarrete, 3 – 1º - 36001 Pontevedra
Organización e montaxe integral de feiras, congresos, exposicións e eventos en xeral. Servizo de azafatas, iluminación e son, montaxe de carpas, stands de deseño, …
Territorio nacional