Interlingua Traduccións
  Correo electrónico: coruna@interlingua.es | rosa.camina@interlingua.es
  Teléfono: 981915330 | 670 522841 | 986 435259
  Dirección postal: Ronda de Outeiro, 421, 15011 A Coruña | Avda. Alcalde Gregorio Espino, nº 52, Portal 2, of. 7 36205 - Vigo
· Intérpretes de conferencias, congresos, reunións, seminarios. Teletraducción mediante Zoom, Teams, Hangouts…
· Servizos de traducción, revisión e edición de textos de todo tipo: (médicos, comercio exterior, publicidade, financeiras, patentes e marcas, científicas…)
· Traduccións xuradas de/a tódolos idiomas
· Transcrición e edición de textos.
Servicios Lingüísticos