US Eventos
  Correo electrónico: info@useventos.com
  Teléfono: 685951024
  Dirección postal: Cora, 19, 36684 A Estrada, Pontevedra
Somos unha marca marca nova, pero contamos con profesionais cunha longa traxectoria e experiencia na produción e organización de eventos.
Traballamos con recursos propios para ofrecer servizos de:
· Aluguer de mobiliario ferial, de deseño e para hostalería.
· Aluguer e montaxe de posto modular e de deseño personalizado.
· Aluguer e montaxe de carpas.
· Aluguer e montaxe de tarimas.
· Enmoquetados.
Galicia