L&A Congresos
  Correo electrónico: lac@lacongresos.com
  Teléfono: 986417374
  Dirección postal: Colón, 20, 36201 VIGO
Como organizadores profesionais de congresos, ofrecemos a contratación total ou parcial e asesoramento dos nosos profesionais para a celebración dos seguintes eventos:
· Congresos nacionais e internacionais
· Reunións
· Incentivos
· Presentacións
· Seminarios-simposios
· Convencións
· Cursos
· Homenaxes e aniversarios
· Inauguracións
· Eventos empresariais
· Entregas de premios

Servizos que ofrecemos:

1. Deseño e marketing
- Creación de imaxe corporativa
- Busca de sede
- Deseño de material publicitario do evento (programa, folletos, sobres, boletíns…)
- Creación de páxina web para o congreso
- Xestiónde imprenta
- Emailings
- Elaboración de programa científico e social
- Gabinete de prensa

2. Desenvolvemento e posta en marcha
- Contratación e xestión hoteleira (aloxamento asistentes)
- Reserva de aloxamento online
- Xestión de viaxes e estancia de relatores e convidados
- Audiovisuais
- Rotulación e sinalética
- Acreditacións
- Tradución simultánea
- Intérpretes
- Xantares de traballo
- Pausas café, cócteles, brunch…
- Cenas especiais: gala, clausura, benvida…
- Azafatas
- Técnicos audiovisuais
- Servizo de traslados (autocares, transfer)
- Fotografía
- Regalos

A secretaría técnica desenvolve as seguintes tarefas: recepción e confirmación de inscripcións, xestión de inscripcións e reservas de aloxamento online, listados de inscripcións, preparación de documentación e asistencia on site, coordinación e contratación de stands e empresas colaboradoras.

As funcións da secretaría científica son: recepción de relatorios, contactos e coordinación con relatores, recepción de abstracts online, confirmación de traballos al comunicante
Galicia